เส้นทางสายไหมใหม่

เส้นทางสายไหมใหม่ เส้นทางสำหรับขนสินค้า ในโครงการ One belt, One Road บทความพิเศษ เส้นทางสายไหมใหม่ เส้นทางสายไหมใหม่ โครงการ One belt, One Road (OBOR) เป็นการทำงานใหญ่ของจีนอย่างมีจินตนาการ และเป็นระบบอย่างยิ่ง เผยแพร่: 31 พ.ค. 2560 แชร์บทความนี้ บทความอื่น ๆ แชร์บทความนี้ ที่จีนจัดการประชุม OBOR ในปักกิ่ง เมื่อวันที่ 14-15 ที่ผ่านมานี้ ความจริงนั้นจีนได้วางแผนทำเรื่องนี้ ที่มีขั้นตอนและได้ลงมือทำหลายอย่างไปล่วงหน้าตั้งนานแล้ว จีนเอาจริงเอาจังกับงานนี้มาก จีนโน้มน้าวให้ประเทศต่าง ๆ เข้ามาร่วมมือกัน ในภาคี OBOR และแสดงให้เห็นภาพชัดเจนว่า ใครเข้ามาร่วมในโครงการนี้ ต่างก็ได้ผลประโยชน์ร่วมกัน (แต่ประเทศที่ได้มากที่สุดนั้นแน่นอนว่าเป็นจีน) ใครเพิ่งจะมาคิดทำโครงการทำนองนี้ก็ตามจีนไม่ทัน และไม่มีศักยภาพเท่าจีนหรอก เมื่อพูดถึงเส้นทางสายไหม ขอเท้าความกลับไปถึงเส้นทางสายไหมในอดีตสักหน่อย เพราะคนมักจะนึกถึงเส้นทางสายนี้แบบกึ่งจริงกึ่งฝัน ความจริงแล้ว ในอดีตไม่ได้มีคำเรียกเส้นทางเส้นนี้ว่า Silk Road ค่ะ แต่เรียกเป็นชื่อโน่นนี่ตามภาษาท้องถิ่นต่อกันไปเป็นช่วง

One Belt, One Road

One Belt, One Road การฟื้นเส้นทางสายไหม ทางบกและมหาสมุทรขึ้นมาอีกครั้ง บทความพิเศษ One Belt, One Road One Belt, One Road ข่าวสำคัญในช่วงวันที่ 14-15 พ.ค. ที่ผ่านมา คือ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ดำเนินการเป็นเจ้าภาพจัด Belt and Road Forum ที่ปักกิ่ง เผยแพร่: 19 พ.ค. 2560 แชร์บทความนี้ บทความอื่น ๆ แชร์บทความนี้ งานนี้ใช้ชื่อว่า Belt and Road Forum แต่ชื่อเดิมที่จีนคิด และปล่อยกันออกมา สร้างกระแสเรียกความสนใจก่อนนั้นใช้ชื่อว่า One belt, One road ซึ่งบอกว่า เป็นการฟื้นเส้นทางสายไหมที่เป็นเส้นทางการค้าเดิม ทั้งทางบกและทางมหาสมุทรขึ้นมาอีกครั้ง ในเนื้อหาที่เป็นจริงนั้น จีนต้องการให้เกิดการร่วมมือทางการค้าที่กินพื้นที่ไปทั่วโลก ทั้งการพัฒนาเส้นทางการค้าให้เชื่อมต่อกัน

สงขลาสู่เมืองมรดกโลก

เส้นทางสายไหมใหม่ เส้นทางสำหรับขนสินค้า ในโครงการ One belt, One Road บทความพิเศษ สงขลาสู่เมืองมรดกโลก สงขลาสู่เมืองมรดกโลก ภาคีคนรักเมืองสงขลา ได้ประกาศตั้งเป้าหมายให้สงขลาเป็นเมืองมรดกโลกอย่างมุ่งมั่น เพราะ George Town (ปีนัง) และ Melaka ในมาเลเซีย ที่ข้ามชายแดนไปเพียงไม่กี่ชั่วโมง UNESCO ได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลกไป 11 ปี แล้ว เผยแพร่: 22 มิ.ย. 2560 แชร์บทความนี้ บทความอื่น ๆ แชร์บทความนี้ เมื่อสงขลาหันมาพิจารณาตัวเอง ก็เห็นว่าเขาเป็นเมืองที่มีอดีตในหลายห้วงเวลา สถาปัตยกรรม วัฒนธรรม ที่ยังหายใจอยู่ ซึ่งไม่ได้ด้อยไปกว่าเมืองเหล่านั้นในมาเลเซีย จึงชวนกันลงเงิน ลงแรงทำงานเพื่อจะก้าวไปสู่จุดนั้น สงขลา หรือเมืองบ่อยางเดิมเป็นเมืองพหุสังคมที่มีทั้งคนไทย มุสลิม และจีน มาอยู่ร่วมกัน คนจีน ที่อพยพมาอยู่สงขลาช่วงธนบุรี และต้นรัตโกสินทร์ เป็นพลวัตแรงงานที่สำคัญและทำให้เกิดตัวเมืองสงขลาชัดเจนขึ้น ต่อมาคนจีนก็ได้ทิ้งสถาปัตยกรรมจีนในสงขลาตั้งแต่จวนข้าหลวงไปถึงห้องแถวไว้มากมาย แต่เมื่อตำบลโคกเสม็ดชุน ได้กลายเป็นอำเภอหาดใหญ่ และเป็นชุมทางของเส้นทางโลจิสติกส์ ลงไปเชื่อมกับประเทศ

สะพานเหล็กที่ Telford

สะพานเหล็กที่ Telford วิศวกรรมโครงสร้างด้วยเหล็กขนาดใหญ่ครั้งแรกของโลก บทความพิเศษ สะพานเหล็กที่ Telford สะพานเหล็กที่ Telford สิ่งสำคัญมากอย่างหนึ่ง ที่ช่วยให้อังกฤษเข้าสู่ยุค ปฏิวัติอุตสาหกรรม ใน ศ.18 ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นคือการแปรรูปถ่านหินไปเป็น Coke อังกฤษมีแร่เหล็กกับถ่านหินมากก็จริง แต่ก่อนหน้านั้นยังผลิตเหล็กให้มีคุณภาพดีไม่ได้ เผยแพร่: 21 ก.ค. 2560 แชร์บทความนี้ บทความอื่น ๆ แชร์บทความนี้ ช่างเหล็กตระกูล Abraham Darby 3 คนที่ทำงานสืบทอดต่อเนื่องกัน 3 รุ่น อยู่ใกล้เมือง Telford (ปัจจุบัน) ทำให้อังกฤษมาถึงจุดเปลี่ยน Abraham Darby ซึ่งเป็นปู่ ได้เริ่มคิดนำถ่านหินจากธรรมชาติ มาหุงด้วยความร้อนสูง เพื่อกำจัดความชื้น และสารมลทิน โดยเฉพาะกำมะถัน ทำให้เหลือเป็นถ่านคาร์บอนบริสุทธิ์เรียกว่า Coke ซึ่งเมื่อนำ Coke ไปใช้เป็นเชื้อเพลิง จะให้ความร้อนสูงมาก และยังมีควันน้อยกว่าถ่านหินธรรมดาด้วย Coke เป็นเชื้อเพลิงใหม่และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมในอังกฤษ เมื่อ Abraham

กุสตาฟ ไอเฟล วิศวกรผู้สร้างหอไอเฟล

กุสตาฟ ไอเฟล วิศวกรผู้สร้างหอไอเฟล หอคอยที่สูงที่สุดในโลก บทความพิเศษ กุสตาฟ ไอเฟล วิศวกรผู้สร้างหอไอเฟล กุสตาฟ ไอเฟล วิศวกรผู้สร้างหอไอเฟล การอยู่บนอาคารสูง จะทำให้เห็นทัศนียภาพที่กว้างไกล ให้ความรู้สึกที่รื่นรมย์ ปลอดโปร่ง และ ให้แรงบันดาลใจในการทำงานที่ดีกว่า แต่คุณค่าอีกอย่างของอาคารสูงในปัจจุบันคือ ใช้เป็นที่ติดตั้งระบบการส่งสัญญาณโทรคมนาคม เผยแพร่: 18 ก.ค. 2560 แชร์บทความนี้ บทความอื่น ๆ แชร์บทความนี้ รายได้จากค่าเช่าติดตั้งระบบสัญญาณโทรคมนาคม ถือเป็นรายได้ที่มาตามน้ำ จากการเป็นเจ้าของอาคารสูง เช่นเดียวกันกับกรณีของหอคอยไอเฟล ซึ่งแรกทีเดียวมีแผนว่า จะรื้อลงหลังจากงาน PARIS EXPO 1889 เลิกแล้ว 10 ปี(บางข้อมูลบอกว่า 20 ปี) Gustave Eiffel พยายามอย่างมาก ไม่ให้หอไอเฟลที่ตนออกแบบถูกรื้อทิ้ง เพราะเป็นงานที่แสดงความก้าวหน้าในทางวิศวกรรม และศิลปะที่เชิดหน้าชูตาฝรั่งเศส ซึ่งหลังจากที่อังกฤษสร้าง Crystal Palace เป็นงานวิศวกรรมโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ในงาน LONDON EXPO 1851

ต้องอีกกี่ครั้งถึงจะทำได้สำเร็จ

ต้องอีกกี่ครั้งถึงจะทำได้สำเร็จ กับเหตุการณ์น้ำท่วมในประเทศไทย บทความพิเศษ ต้องอีกกี่ครั้งถึงจะทำได้สำเร็จ ต้องอีกกี่ครั้งถึงจะทำได้สำเร็จ ปีนี้ 2560 ประวัติศาสตร์ต้องจารึกไว้อีกครั้งหนึ่งว่า ภาคใต้ประเทศไทยน้ำท่วมรุนแรงมาก ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธฯ ประกาศชัดเจนว่า ต้องถอดบทเรียนวิธีการทำงานทั้งหมดจากเหตุการณ์ครั้งนี้ เผยแพร่: 16 ม.ค. 2560 แชร์บทความนี้ บทความอื่น ๆ แชร์บทความนี้ ขอฝากท่านนายกลุงตู่ เพื่อนำไปต่อยอดจากเหตุการณ์ในภาวะวิกฤต ในการจัดการการสื่อสารถึงประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ปัจจุบันรัฐบาลก็ยังใช้โครงสร้างของการสื่อสารแบบคลาสสิก คือใช้ช่องทาง TV ของรัฐบาลส่วนกลาง TV เครือข่ายภูมิภาค รวมทั้งใช้วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทั้งจากส่วนกลางและในภูมิภาค ฯลฯ สื่อสารกับประชาชน พร้อมกันนั้น ยังมีกระบวนการสื่อสารจากกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำท่วม ซึ่งทุกกระทรวงต่างก็มีสายด่วนของตนเอง มีศูนย์ทุกอย่างของตนเอง มีทีมของตนเอง รับเรื่องร้องเรียนของตนเอง ต่างคนต่างแก้ปัญหาของตนเอง ต่างคนต่างสื่อสารกัน ต่างคนต่างลงพื้นที่ ตรงนี้น่าจะดี แต่ยุ่งค่ะ…เพราะขาดศูนย์กลางการทำงาน ผู้บริหารระดับสูงสุดไม่สามารถเห็นภาพรวมของการจัดการในภาวะวิกฤตที่ชัดเจนได้ จึงไม่มีข้อมูลที่จะสื่อสารเป็นภาพรวมว่า มีจุดใดที่เป็นปัญหา จุดใดต้องการความช่วยเหลือ จุดใดได้รับความช่วยเหลือมากเกินไป จุดใดไม่ได้รับความช่วยเหลือเลย จิตอาสาก็ไม่รู้จะเข้าไปช่วยตรงไหนก็ไปแต่ที่ซ้ำๆ คนได้ก็ได้ คนไม่ได้ก็ยังไม่ได้อยู่เพราะปัญหาการสื่อสารในภาวะวิกฤตอย่างมืออาชีพนั้นต้องมีเอกภาพ

รถไฟสายทักษิณารัถย์

รถไฟสายทักษิณารัถย์​ ตู้โดยสารรูปแบบมาตรฐานรถไฟจีน บทความพิเศษ รถไฟสายทักษิณารัถย์ รถไฟสายทักษิณารัถย์ เพิ่งเดินทางด้วยรถไฟขบวนที่ 31สายทักษิณารัถย์ ชั้น 2 กรุงเทพ ฯ-หาดใหญ่ ซึ่งยังนับว่าใหม่อยู่ ตู้โดยสารของรถขบวนนี้ผลิตในประเทศจีน ซึ่งก็เป็นรูปแบบมาตรฐานรถไฟจีนใช้อยู่ในประเทศจีนในขณะนี้ เผยแพร่: 30 ม.ค. 2560 แชร์บทความนี้ บทความอื่น ๆ แชร์บทความนี้ ผู้เขียนเคยเดินทางด้วยตู้โดยสารนอน ปักกิ่ง- ซินเกียง และ เซี่ยงไฮ้-ทิเบต ด้วยรถไฟจีนซึ่งมีลักษณะที่โครงสร้างพื้นฐานคล้าย ๆ กัน หลังจากการเปิดให้บริการรถไฟใหม่ 4 สาย มีการตอบรับจากคนเดินทางที่น่าพึงพอใจ ผู้โดยสารในขบวนนี้เต็ม แสดงว่าลึก ๆ แล้ว คนยังมีศรัทธาต่อการรถไฟไทยอยู่ ถ้าชอบและคุ้มกับที่คาดหวังจะกลับมาแน่ ค่าโดยสารไม่แพงมากนัก ผู้เขียนซื้อตั๋วรถไฟสายทักษิณารัถย์ หัวลำโพง-หาดใหญ่ ที่สถานีบางเขนล่วงหน้าหลายวันตอนราวหนึ่งทุ่ม ชำระเงินด้วยเครดิตการ์ด ในคิวซื้อตั๋วมีคนมาซื้อตั๋วล่วงหน้าไปยังที่อื่น ๆ หลายคน สงสัยในใจอยู่ว่า ตอนนี้เราสามารถ เช่ารถ จองโรงแรม ซื้อตั๋วรถไฟ เรือ ฯลฯ

ของกินที่ฮอกไกโด

ของกินที่ฮอกไกโด แหล่งผลิตอาหารบนพื้นดิน และในทะเลของญี่ปุ่น บทความพิเศษ ของกินที่ฮอกไกโด ของกินที่ฮอกไกโด ใครเป็นนักกินจะต้องหลงรัก เกาะฮอกไกโด ซึ่งเป็นที่รู้กันนะคะว่าของอร่อยของญี่ปุ่นส่วนหนึ่ง มีโรงงานและการผลิตอยู่ที่เกาะฮอกไกโด เผยแพร่: 24 พ.ย. 2560 แชร์บทความนี้ บทความอื่น ๆ แชร์บทความนี้ เกาะฮอกไกโด คือพื้นที่ตอนบนสุดของญี่ปุ่น เป็นพื้นที่การเกษตรและกสิกรรมที่ดีมาก ซึ่งไม่เพียงแต่มีการปลูกพืชผักมากมายเท่านั้น ฮอกไกโดยังเป็นแหล่งเลี้ยงสัตว์ เช่น วัวนม และแกะ ซึ่งให้ทั้งนมสด และนำมาแปรรูปเป็นเนย และชีส ส่งไปขายทั่วญี่ปุ่น เกาะฮอกไกโดนั้น นอกจากเป็นแหล่งผลิตอาหารบนพื้นดินแล้ว ยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปถึงทรัพยากรในทะเล ปลาแซลมอนก็จับได้มากที่ฮอกไกโด และยังเป็นแหล่งที่ปลาแซลมอนมาวางไข่ด้วย มหาสมุทรแปซิฟิกที่อยู่นอกเกาะฮอกไกโด มีสัตว์ทะเลชุกชุม ซึ่งอยู่กับกระแสน้ำเย็นโอยาชิโว ที่ไหลเลี้ยววนลงมาจากทวีปอเมริกาเหนือ นำหอยปูปลาจำนวนมากลงมาให้คนญี่ปุ่นได้จับกิน อาหารทะเลอร่อยเป็นสีสันอยู่ทั่วเกาะฮอกไกโด หากเดินเมื่อย ๆ ในเกาะฮอกไกโด อาจพบคนกำลังปิ้งหอยเชลล์ขายที่ข้างทาง เขาวางฝาหอยด้านที่ติดเนื้อบนตะแกรงเหนือเตาถ่าน ราดโชยุลงไปบนเนื้อหอย ปิ้งจนร้อน พอซอสเดือดปุด ๆ เนื้อหอยก็สุก คนขายใช้มีดซอยเนื้อหอยที่ติดกับฝาให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ ยื่นให้เราพร้อมกับไม้จิ้ม 1

“แฟนพันธุ์แท้” ต้องรักษาไว้ให้ดี

“แฟนพันธุ์แท้” ลมใต้ปีกที่สร้างความเข้มแข็งให้กับตราสินค้าขององค์กร บทความพิเศษ “แฟนพันธุ์แท้” ต้องรักษาไว้ให้ดี “แฟนพันธุ์แท้” ต้องรักษาไว้ให้ดี กิจกรรมสำคัญโดยเฉพาะองค์กรใหญ่ ๆ ที่ต้องการสร้างศรัทธาให้กับสาธารณชนและลูกค้า ในบางวาระต้องหาตัวช่วยจากภายนอกองค์กรมาสนับสนุนและคลี่คลายปัญหา เผยแพร่: 17 พ.ย. 2560 แชร์บทความนี้ บทความอื่น ๆ แชร์บทความนี้ แรงสนับสนุนที่สำคัญกลุ่มหนึ่งคือ… “แฟนพันธุ์แท้” ขอยกตัวอย่างเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วโรงงานยาสูบต้องการจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะ โดยเป็นการเสนอภาพในแต่ละแผ่น เล่าเรื่องของกิจกรรมโรงงานยาสูบในประเทศไทย ผ่านทางงานและผลิตภัณฑ์เก่า ๆ ของโรงงานยาสูบ เช่น ซองหรือกล่องยาสูบแบบต่าง ๆ ที่เคยขายในสมัยก่อน นอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตออกมาวางขายในวาระสำคัญต่าง ๆ เช่น วาระการจัดกีฬาเอเชียนเกมส์ในประเทศไทยครั้งสมัยแรก ๆ เรื่องราวเหล่านั้นมีข้อจำกัดในการนำเสนอที่คาบเกี่ยวกับกฎหมาย ที่อาจพิจารณาว่าเป็นการโฆษณาบุหรี่ทางฝ่ายออกแบบจึงพยายามหาทางออกในการนำเสนอ ไม่ให้ภาพออกมาในแนวนั้น โดยให้เป็นการแสดงออก ทางหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของผลิตภัณฑ์ยาสูบในประเทศไทยที่จัดวางในสภาพแวดล้อมที่อวลอยู่ในกลิ่นอายของศิลปะ แนวทางในการนำเสนอ ยังต้องสื่อให้กินความไปถึงเรื่องกิจกรรมทางการตลาดในสมัยต่าง ๆ ของโรงงานยาสูบในประเทศไทยด้วย ซึ่งถือว่าเป็นงานที่มีตัวกำหนดอยู่หลายอย่าง แต่เขาก็ต้องทำให้ได้ เพราะอุปสรรคมีไว้ให้แก้และก้าวข้ามค่ะบริษัทโฆษณาที่รับผิดชอบในการนำเสนอแนวคิดทำปฏิทินของโรงงานยาสูบครั้งนี้ ก็ได้วางแนวทางการผลิตเพื่อจะทำให้เกิดขึ้นจริง แต่ปัญหาแรกที่เจอคือ ทางโรงงานยาสูบซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ ไม่ได้เก็บชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ที่ตนได้ผลิตออกขายไว้มากพอ เพื่อใช้ในการถ่ายภาพนำเสนอในปฏิทิน ซึ่งก็เป็นเรื่องยากตั้งแต่ต้น

Nostalgia ช่วยสร้างแบรนด์

Nostalgia ตัวช่วยสร้างแบรนด์ ให้เข้มแข็งได้อย่างไม่น่าเชื่อ บทความพิเศษ Nostalgia ช่วยสร้างแบรนด์ Nostalgia ช่วยสร้างแบรนด์ องค์กรธุรกิจในประเทศไทย เกิดขึ้นอย่างจริงจังตั้งแต่สมัย ร.5 ซึ่งก็เป็นสมัยที่บริษัทฝรั่งเข้ามาทำธุรกิจในสยาม ขณะที่สยามต้องการพัฒนาประเทศในหลายด้าน เผยแพร่: 15 พ.ย. 2560 แชร์บทความนี้ บทความอื่น ๆ แชร์บทความนี้ ธุรกิจจากตะวันตก ซึ่งเข้ามาทำมาหากินกับทรัพยากรในบ้านเรา เช่น ทำไม้สัก ขุดคลอง เปิดร้านขายยา ทำทางรถไฟ ทำโรงไฟฟ้า ทำโรงแรม ฯลฯ บางบริษัทเหล่านั้นยังคงดำรงอยู่มาถึงปัจจุบัน โดยหลังจบธุรกิจเหล่านั้นไปแล้ว ก็กลายเป็นบริษัทนำเข้าและส่งออกสินค้าอีกทั้งเปลี่ยนไปทำโน่นทำนี่มากมาย ส่วนคนสยามเอง ต่อมาก็เริ่มเรียนรู้การทำงานของฝรั่งอย่างเป็นระบบ ก็เริ่มทำธุรกิจเอง เช่น ตั้งแบงก์ ร้านถ่ายรูป โรงเบียร์ ฯลฯ หลังจากเปลี่ยนจากยุคสยามมาเป็นไทย ก็มีองค์กรและบริษัทของคนไทยตั้งขึ้นเยอะแยะ มาถึงสมัยนี้ก็จดทะเบียนตั้งบริษัทกันมากมาย ที่ล้มก็ล้มไป ที่ฝีมือดีก็เจริญก้าวหน้า เผลอแผล็บเดียวก็ผ่านไปสู่วัย 10, 20, 30, … ปี เร็วเหมือนฝัน องค์กรประกอบกิจการอยู่รอด