บริษัทผู้ให้คำปรึกษา และให้บริการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากร

เราคือ

บริษัทผู้ให้คำปรึกษา และให้บริการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ หลากหลายหลักสูตร เรามีบริการฝึกอบรมครอบคลุมทั้งระดับพนักงานทั่วไป จนถึงระดับผู้บริหารสูงสุด เราเชี่ยวชาญหลักสูตรด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤต (Crisis Communications) และการสื่อสารในภาวะอ่อนไหว (Risk Communications) โดยมีวิทยากรผู้มีความรู้ และทักษะในด้านต่าง ๆ ที่สามารถปรับหลักสูตร และถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายให้เหมาะกับผู้เรียน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ตามเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไปในยุคปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้เรา IMAGE POOL ได้รับการยอมรับจาก หน่วยงานชั้นนำทั้งภาครัฐ และเอกชนมาเป็นเวลากว่า 30 ปี

ความภาคภูมิใจของเรา

ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ที่อิมเมจพูลได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าอบรม จาก 5 หลักสูตรเริ่มต้น จนปัจจุบันมีมากกว่า 30 หลักสูตร ที่ได้สร้างขึ้นเพื่อตอบรับ ความต้องการ และการเรียกร้องของลูกค้า มีผู้รับการอบรมตั้งแต่เรียน แบบตัว ต่อตัว 1 ท่านต่อวัน จนถึงมากที่สุดคือ 2,500 ท่านในวันเดียว ทุกครั้งที่อบรม ลูกค้าจะเห็นถึงความตั้งใจ ของทีมงาน และวิทยากร ที่ทุ่มเทให้กับการเรียน การสอน การจัดกิจกรรมอย่างเต็มที่

มีบางครั้งที่ลูกค้าหายไปนาน 10 ปี และกลับมาอีกครั้งพร้อมกับคำพูดที่ว่า “ได้ตระเวนใช้บริการ มาครบทุกแห่งแล้ว ทีมของ IMAGE POOL เป็นทีมที่ทุ่มเท และมีความรับผิดชอบกับงาน มากที่สุด” นี่คือเสียงสะท้อนที่สร้างกำลังใจให้กับเรา ให้เราสามารถเดินต่อไปได้ เราจะก้าวเดินไป ข้างหน้า พร้อม ๆ กับการปรับปรุงพัฒนาทุกอย่างให้ทันเหตุการณ์ รวมถึงสรรค์สร้างหลักสูตร ใหม่ ๆ มาให้บริการกับทุกท่านต่อไป

คณะผู้บริหาร

ม.ล. อัจฉราพร สุขสวัสดิ์
สุดจิตตรา คำดี
อรพิน ศิริจิตเกษม

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ม.ล. อัจฉราพร สุขสวัสดิ์
อ. วิไล เคียงประดู่
ดร. ปาริชาต สายธนู
อ. เรืองชัย บุญเรืองขาว

ทำไมต้องเลือกเรา

เพราะเราเป็นตัวแปรสำคัญที่สามารถช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาของบุคลากร เพื่อสร้าง ความเปลี่ยนแปลงและเติบโตให้กับองค์กรของคุณได้ด้วย 5 เหตุผลเหล่านี้ที่คุณจะเลือกเรา…

01

วิทยากร

วิทยากรของอิมเมจพูลทุกท่าน ได้รับการคัดสรรมา แล้วว่าเป็นวิทยากรที่มีประสบการณ์จริงในเรื่องที่บรรยาย และมีความสามารถในการนำเสนอเรื่องยาก ๆ ให้เข้าใจง่าย และนำไปปรับใช้ได้จริง ทั้งในการทำงาน และชีวิตประจำวัน

02

รูปแบบการบรรยาย

ผู้จัดการอบรม สามารถที่จะแนะนำปรับเปลี่ยน แนวทางการสอนตามวัฒนธรรมองค์กร โดยมี ส่วนร่วมในการออกแบบการจัดสัดส่วนของการ บรรยายได้ รวมถึงการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ผ่านสื่อที่ให้ผู้เรียนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

03

เปิดโอกาส

วิทยากรจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ โต้แย้ง ตั้งข้อสมมติฐาน และซักถาม เพื่อหาคำตอบร่วมกัน เพราะเราเชื่อว่า การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน จะทำให้เกิดมุมมองใหม่ ๆ ในการคิดวิธีการแก้ปัญหา จากแต่ละองค์กรที่ประสบปัญหาแตกต่างกัน

04

ประสบการณ์ตรง

วิทยากรมีประสบการณ์ตรง ในเรื่องที่บรรยาย สามารถสะท้อนเหตุการณ์ และมุมมองการคิดแก้ ปัญหาได้อย่างตรงจุด ผู้เรียนจะได้ทราบถึงแนวทาง การจัดการปัญหาจากประสบการณ์ของผู้บรรยาย และข้อเท็จจริงที่ผ่านมาแล้ว

05

หลักสูตร

หลักสูตรของเรามีความหลากหลายทันสมัยสอด คล้องกับเหตุการณ์ในยุคปัจจุบัน และถูกออกแบบ ให้ง่ายกับการนำไปใช้ในการทำงาน กระชับ เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน ดังนั้นท่านจะมั่นใจได้ว่าหลักสูตรของเรา นั้นสามารถเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรของท่านได้