บนเส้นทาง
แห่งความไว้วางใจ
กว่า 30 ปี

ที่ IMAGE POOL เป็นที่รู้จักและได้รับ
การยอมรับในฐานะบริษัทให้คำปรึกษา
หน่วยงานชั้นนำทั่วประเทศ

100 +
องค์กรที่ให้ความไว้วางใจ
0 +
หลักสูตรที่ให้บริการ
70000 +
ผู้เข้าร่วมอบรม
0 +ปี
การดำเนินธุรกิจ

มากกว่า 200 บริษัทไว้วางใจใน

เรื่องราวความประทับใจ

บางส่วนจากเสียงสะท้อนจากผู้เข้ารับการอบรม
icon-play
อาจารย์ได้อธิบายเกี่ยวกับการสร้างบุคลิกภาพที่ดีและแสดงจุดเด่นของตัวเอง รวมถึงเคล็ดลับการสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบ
icon-play
ในการอบรมวันนี้ต้องยอมรับเลยว่า วิทยากรมีคุณภาพและสามารถถ่ายทอดความรู้ ให้ผู้ที่เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้จริง
icon-play
การเรียนวันนี้รู้สึกสนุกมากเลยค่ะ อาจารย์มีความเป็นกันเองและเป็นมืออาชีพมาก ๆ มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ให้นำไปใช้ได้จริงในการทำงาน
icon-play
ได้เรียนรู้ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงาน ซึ่งจะช่วยให้เราหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทของเราได้
icon-play
ขอบพระคุณอาจารย์ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรอบรมใน หลักสูตรทักษะการเข้าสังคมอย่างมืออาชีพ และการฝึกการรับประทานอาหารแบบตะวันตก ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เข้าร่วมอบรม
icon-play
IMAGE POOL เน้นการสร้างกิจกรรม ให้ผู้เรียนยอมรับ และปรับพฤติกรรมด้วยตนเองอย่าง เต็มใจ เพราะความสุขของ Image Pool คือการได้เห็นผู้เรียนประสบความสำเร็จ
icon-play
ลูกค้าที่มาใช้บริการของทาง IMAGE POOL STUDIO ของเรามีทั้งส่วนที่เป็น OUTDOOR และ INDOOR ให้ผู้เช่าได้เลือกใช้ได้ตามความสะดวก
icon-play
IMAGE POOL ชำนาญเรื่องการสร้างภาพลักษณ์องค์กร การลดความบกพร่องให้เป็นศูนย์ รวมถึงการสื่อสารทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤต