แม้จะสร้างกำแพงเมืองให้สูง และหนาสักเท่าใด แต่หากไม่บำรุงกองทัพ และสร้างความเข้มแข็งทางทหาร และเศรษฐกิจให้เหนือกว่าผู้อื่นแล้ว กำแพงที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้ก็ไร้ค่า

จากบทความพิเศษ ตอน “กำแพงเมืองจีนที่... ซือหม่าไถ”

29 กรกฎาคม 2560

IMAGE POOL MAGAZINE บทความดี ๆ โดย IMAGE POOL

IMAGE POOL

MAGAZINE

บทความดี ๆ โดย IMAGE POOL