SERVICE MIND การให้บริการที่ประทับใจ

กลุ่มหลักสูตรการให้บริการที่ประทับใจ

SERVICE MIND

กลุ่มหลักสูตรการให้บริการที่ประทับใจ

หลักสูตรที่จะสร้างการตระหนักรู้ ให้เข้าถึงหัวใจสำคัญของ งานบริการ ที่ครอบคลุมในทุกด้าน เพื่อภาพลักษณ์ที่ดี และความเชื่อมั่น ในคุณภาพองค์กรของคุณ

กลุ่มหลักสูตรการให้บริการที่ประทับใจ

SERVICE MIND

กลุ่มหลักสูตรการให้บริการที่ประทับใจ

หลักสูตรที่จะสร้างการตระหนักรู้ ให้เข้าถึงหัวใจสำคัญของ งานบริการ ที่ครอบคลุมในทุกด้าน เพื่อภาพลักษณ์ที่ดี และความเชื่อมั่น ในคุณภาพองค์กรของคุณ

“สิ่งสำคัญที่จะช่วย สร้างภาพลักษณ์ให้กับ องค์กร คือการบริการที่ ประทับใจผู้ใช้บริการ”

การบริการที่ดี ที่สามารถสร้างความประทับใจ และดึงดูดให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่การสื่อสารที่ดีเท่านั้น แต่ต้องเข้าใจผู้ใช้บริการ สามารถวิเคราะห์อารมณ์ และความต้องการของผู้ใช้บริการได้ และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมถึงวิธีการให้บริการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยการให้บริการต้องเน้นเรื่อง การรับรู้ถึงความต้องการของลูกค้า จากใจของผู้ให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ต้องการ และสัมผัสได้ถึงการบริการด้วยใจ

หลักสูตรนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการ และเทคนิคการบริการที่ดี พร้อมพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการสื่อสาร การประสานงาน การแก้ปัญหา และการเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับทั้งพนักงานด่านหน้า เลขานุการ หัวหน้างาน และผู้บริหาร ที่ต้องการยกระดับมาตรฐานการบริการขององค์กร

quote

ทำไมผู้ให้บริการและองค์กรต้องมี

การให้บริการที่ดี

quote

“เพราะ การบริการที่ดี นั้นสามารถสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจได้มาก ในยุคที่ธุรกิจต่าง ๆ มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแบบไหน การบริการที่ดีนั้น จะเป็นสิ่งที่ช่วยดึงดูดให้มีผู้ใช้บริการ และมีลูกค้าได้เพิ่มขึ้นเช่นกัน ยิ่งบริการดี มีคุณภาพ ผู้บริโภคก็ยอมจ่าย เพื่อสิ่งที่ตัวเองรู้สึกพึงพอใจ”

quote

ทำไมผู้ให้บริการ และองค์กรต้องมี

การให้บริการที่ดี

quote

“เพราะ การบริการที่ดี นั้นสามารถสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจได้มาก ในยุคที่ธุรกิจต่าง ๆ มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแบบไหน การบริการที่ดีนั้น จะเป็นสิ่งที่ช่วยดึงดูดให้มีผู้ใช้บริการ และมีลูกค้าได้เพิ่มขึ้นเช่นกัน ยิ่งบริการดี มีคุณภาพ ผู้บริโภคก็ยอมจ่าย เพื่อสิ่งที่ตัวเองรู้สึกพึงพอใจ”

จุดเด่นหลักสูตร

การยกตัวอย่าง Case Study จากประสบการณ์จริง

ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่ทำให้เห็นภาพได้ชัด ทั้งวิธีการ และผลสรุปของการ คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และแสดง ออกต่อผู้รับบริการจากหลาย ๆ เคสตัวอย่าง

บรรยาย และกิจกรรมกระตุ้นผู้เรียน

ในเนื้อหาการบรรยายวิทยากรจะสร้างโจทย์ที่ช่วยกระตุ้น ผู้เรียน ให้เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ การรับมือ เมื่อเกิดสถานการณ์ต่าง ๆ ในระหว่างการบริการ

ฝึกปฏิบัติจริง WORKSHOP

ฝึกปฏิบัติมารยาทการบริการแบบมืออาชีพ รวมถึง การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการ และผู้รับบริการให้เกิด ความประทับใจทั้งท่าทาง การพูดและการแสดงความคิด

ระยะเวลาการเรียน

สำหรับระยะเวลาในการเรียนแต่ละหลักสูตรของเรา สามารถปรับเปลี่ยนระยะเวลาการเรียนเป็นแบบ 2 วัน 1 วัน หรือครึ่งวันได้ ตามความเหมาะสม และความสะดวก ของแต่ละองค์กร

สถานที่ในการจัดสอน

เรามีความพร้อมในการจัดการสอนทั้งทางออนไลน์ และออฟไลน์ ทั้งสถานที่ที่ท่านจัดเตรียมเอง และแบบที่ ทางเราจัดเตรียมให้สามารถเลือกสรรได้ตามความสะดวกของท่าน

บริการให้คำปรึกษา

เรามีบริการให้คำปรึกษา ในการจัดทำคู่มือมาตรฐาน การให้บริการ เพื่อควบคุมมาตรฐานการบริการให้ผู้รับ บริการมั่นใจว่าไม่ว่ารับบริการที่ไหนก็จะได้มาตรฐาน เดียวกัน

หลักสูตรที่เปิดสอน​

หลักสูตร

WORKSHOP บริการอย่างไร ให้ประทับใจผู้มาติดต่อ

หลักสูตรนี้เป็นเครื่องมือสำคัญ ที่ทำให้บุคลากรสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการให้บริการ ให้มีหัวใจรักในงานบริการ เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ และวิสัยทัศน์ของผู้บริหารจัดการองค์กรโดยรวม ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการให้การบริการ ซึ่งเปรียบเสมือน “ประตูด่านแรก” ที่จะต้อนรับผู้มาเยือน ให้เกิดความประทับใจและยินดีที่จะมาใช้บริการซ้ำ รวมทั้งสามารถสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าในทางอ้อมได้อีกด้วย
ดูรายละเอียด

หลักสูตร

WORKSHOP การดูแลต้อนรับแขก แบบมืออาชีพ

หลักสูตรนี้จะบรรยายถึงเทคนิคการดูแลต้อนรับแขกสำหรับงานต่าง ๆ มารยาทในการต้อนรับ การแต่งกายที่ เหมาะสม ทั้งงานพิธีการ งานประชุมสำคัญ หรือการ ประชุมบอร์ด พร้อมยกตัวอย่างให้เห็นภาพและเข้าใจได้ง่ายขึ้น จากนั้นจะมีการฝึกภาคปฏิบัติ  ฝึกการไหว้ การบอกทาง การจัดเตรียมงาน ทั้งการเสิร์ฟอาหาร การจัดอาหารสำหรับแขก พร้อมสิ่งที่ควรทำและข้อควรระวังต่าง ๆ ที่จำเป็นในการดูแลแขก เพื่อให้ผู้มาเยือนเกิดความประทับใจ

ดูรายละเอียด

หลักสูตร

WORKSHOP เทคนิคการต้อนรับดูงาน ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

มีการบรรยายเพื่อให้เข้าใจถึงการต้อนรับดูงาน และการจัดการเยี่ยมชมกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ  ชี้แนะให้ผู้ต้อนรับดูงาน ได้เรียนรู้การเป็นวิทยากร และการบรรยายสรุปแบบมืออาชีพ ข้อควรปฏิบัติ ข้อควรระวัง เข้าใจถึงความคาดหวังของผู้เยี่ยมชมกิจการ ให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการฝึกปฏิบัติแล้วทำการประเมิน การต้อนรับ การพูดบรรยาย และการตอบคำถาม โดยไม่ให้เกิดปัญหา สร้างความประทับใจ และการจดจำที่ดีให้กับองค์กร

ดูรายละเอียด

หลักสูตร

เลขานุการ (Administrative Coordinator) ผู้ช่วยผู้บริหารยุคใหม่

หลักสูตรที่จะได้เรียนรู้การเป็นเลขานุการที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคการเป็นเลขานุการยุคใหม่ เพื่อให้นายมี ภาพลักษณ์ที่เป็นบวก จากการบรรยาย และยกตัวอย่าง ที่มุ่งให้ผู้อบรมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง โดยเริ่มจากการรู้จักตัวเอง รู้จักนาย รู้จักบทบาทหน้าที่ ทำความเข้าใจผู้มาติดต่อ สร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็น และผู้ร่วมงาน พร้อมกับตระหนักถึงข้อควรระวัง ทั้งทางความคิด และการปฏิบัติตัว สำหรับการเป็นเลขานุการมืออาชีพ

ดูรายละเอียด

หลักสูตร

เทคนิคลดความบกพร่องในการทำงานให้เป็นศูนย์ ZERO ERROR

เรียนรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นได้ในงานบริการ และวิธีการลดความเสี่ยงหรือโอกาสในการเกิดข้อผิดพลาด จากบุคลากรภายในองค์กร ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการบริการ เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ ตื่นตัว เตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์หลากหลายรูปแบบ ช่วยให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีและน่าประทับใจ 

ดูรายละเอียด

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากกลุ่มหลักสูตรฯ นี้

01

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ผู้เรียนได้รับทักษะในการให้บริการมาก ขึ้นจึงทำให้ผู้เรียนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสม และนำไปใช้ในการทำงานได้จริง

02

การวิเคราะห์ผู้รับบริการ

ผู้เรียนตระหนักรู้ และมีจิตสำนึกการให้บริการที่ดี สามารถวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้รับบริการได้อย่างเข้าใจ ว่าผู้รับบริการต้องการอะไร

03

เคล็ดลับในการให้บริการ

ผู้เรียนจะได้เคล็ดลับที่ทำให้ผู้รับบริการยกย่อง เห็นความมุ่งมั่น และทุ่มเทกับการให้บริการ ทำให้ผู้รับบริการรู้สึกประทับใจ และมีประสบการณ์ที่ดี

04

ปฏิบัติมาตรฐานเดียวกัน

ผู้เรียนได้รับเครื่องมือในการวิเคราะห์ ความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อนำมาสร้างมาตรฐาน และกำหนดทิศทางการทำงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน

ภาพบรรยากาศ

การบรรยาย การฝึกอบรม ในสถานที่ และโอกาสต่าง ๆ ซึ่งวิทยากรได้ถ่ายทอดข้อมูลทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ทำกิจกรรม Workshop สร้างการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของ การให้บริการที่ดี เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับทำงานจริง

WORKSHOP บริการอย่างไร ให้ประทับใจผู้มาติดต่อ

รายละเอียดหลักสูตร
ในโลกปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้น ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการให้การบริการซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจขององค์กร และเปรียบเสมือน “ประตูด่านแรก” ที่จะต้อนรับผู้มาเยือนให้เกิดความประทับใจและยินดีที่จะมาใช้บริการซ้ำ รวมทั้งสามารถสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าในทางอ้อมได้อีกด้วย ดังนั้น หลักสูตร “Workshop บริการอย่างไรประทับใจผู้มาติดต่อ” จึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้บุคลากรสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการให้บริการให้มีหัวใจรักในงานบริการ เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์และวิสัยทัศน์ของผู้บริหารจัดการองค์กรโดยรวมอีกด้วย
วัตถุประสงค์
  เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความเข้าใจถึง
 • การให้บริการที่ดี
 • ธรรมชาติของผู้รับบริการ
 • การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมบริการ
 • ผู้รับการฝึกอบรมสามารถเปรียบเทียบการพฤติกรรมในการบริการที่ปฏิบัติอยู่เดิมและการปฏิบัติอย่างมืออาชีพ
เป้าหมาย
 • ผู้ฝึกอบรมยอมรับและยินดีที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการให้บริการด้วยความเต็มใจ
 • ผู้ฝึกอบรมนำแนวทางการให้บริการที่ดีไปใช้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
จำนวนผู้ฝึกอบรม
รุ่นละไม่เกิน 40 ท่าน
วิทยากร
1 ท่าน
รูปแบบการเรียน
ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการเรียนและสามารถปรับเปลี่ยนการเรียนให้เหลือ 1 วัน หรือครึ่งวันได้
 • Online ผ่านโปรแกรม ZOOM
 • Onsite
หัวข้อการบรรยาย
 • การบรรยายเรื่องการบริการ (ภาพรวม)
 • ความหมายของงานบริการ
 • รู้จักธรรมชาติมนุษย์เพื่อการบริการ
 • การเตรียมตัวเองเพื่อบริการที่เป็นเลิศ
 • ฝึกปฏิบัติพฤติกรรมการบริการ
 • วิพากษ์ภาพรวมจากที่ปฏิบัติ
 • ฝึกหัดการยิ้มทางสายตา
 • การฝึกปฏิบัติปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ
 • ฝึกปฏิบัติมารยาทการบริการแบบมืออาชีพ
 • กลยุทธ์การให้บริการที่ดี

 • หมายเหตุ
 • หลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมขององค์กรได้
 • รายละเอียดการเรียนการสอนไม่สามารถใส่รายละเอียดที่ชัดเจนให้ได้ เนื่องจากต้องการให้ผู้เรียน แสดงพฤติกรรมที่แท้จริงออกมา แต่สามารถ Present ให้ลูกค้ารับทราบด้วยวาจาได้

สนใจหลักสูตรนี้ ติดต่อเรา

WORKSHOP การดูแลต้อนรับแขก แบบมืออาชีพ

รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรนี้จะบรรยายถึงเทคนิคการดูแลต้อนรับแขกสำหรับงานต่าง ๆ มารยาทในการต้อนรับ การแต่งกายที่เหมาะสม ทั้งงานพิธีการ งานประชุมสำคัญ หรือการประชุมบอร์ด พร้อมยกตัวอย่างให้เห็นภาพและเข้าใจได้ง่ายขึ้น จากนั้นจะมีการฝึกภาคปฏิบัติ  ฝึกการไหว้ การบอกทาง การจัดเตรียมงาน ทั้งการเสิร์ฟอาหาร การจัดอาหารสำหรับแขก พร้อมสิ่งที่ควรทำและข้อควรระวังต่าง ๆ ที่จำเป็นในการดูแลแขก เพื่อให้ผู้มาเยือนเกิดความประทับใจ

รูปแบบหลักสูตร
1. การดูแลต้อนรับแขก/ลูกค้า ทั่วไป ที่มาใช้บริการ หรือมาร่วมประชุมในวาระพิเศษ ที่องค์กร ต้องการให้มีการต้อนรับที่ประทับใจเป็นพิเศษ ในด้านการดูแล
2. การดูแลต้อนรับแขก/ลูกค้า กรณีจัดงานพิเศษ โดยเน้นแขก VIP เป็นหลัก
จำนวนผู้ฝึกอบรม
รุ่นละไม่เกิน 40 ท่าน
วิทยากร
1 - 2 ท่าน
รูปแบบการเรียน
ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการเรียนได้ว่าจะเน้นไปในรูปแบบแขกทั่วไป หรือเฉพาะงานใหญ่ ที่มีแขกระดับ VIP โดยการดูแลต้อนรับแขกทั้ง 2 แบบ จะมีโครงร่างหัวข้อเหมือนกัน ต่างกันที่รายละเอียดเนื้อหา และสามารถปรับเปลี่ยนการเรียนให้เหลือ 1 วันหรือ ครึ่งวันได้
 • จัดเฉพาะ Onsite เท่านั้น
หัวข้อการบรรยาย
โครงร่างหลักสูตร
 • เตรียมการล่วงหน้า
 • การปฏิบัติเมื่อแขกมาถึง
 • ระหว่างแขกอยู่กับเรา
 • การส่งแขกกลับ
การวางแผนล่วงหน้า การใส่ใจในรายละเอียด
 • สถานที่ทุกจุดที่แขกต้องเดินผ่าน
 • ความพร้อมของ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลทั้งเรื่องตัวเอง เรื่องข้อมูล เอกสารที่ต้องเตรียม
 • อาหาร ทั้งอาหารว่า หรืออาหารมื้อต่าง ๆ ที่เราต้องเป็นเจ้าภาพ
 • เครื่องดื่ม การเตรียมการ จังหวะของการเสิร์ฟ ทั้งกรณีที่ประชุมแบบเป็นความลับ และการดูแลไม่ให้ขัดจังหวะการตัดสินใจ
 • วิธีการสังเกตแขกว่ามีความต้องการใด ๆ เพิ่มเติม
 • การต้อนรับแขก และการส่งแขกที่สนามบิน
 • รวมถึง มารยาทอันงามพร้อม ถูกกาลเทศะ ไม่มากไป ไม่น้อยไป

สนใจหลักสูตรนี้ ติดต่อเรา

WORKSHOP เทคนิคการต้อนรับดูงาน ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

รายละเอียดหลักสูตร
มีการบรรยายเพื่อให้เข้าใจถึงการต้อนรับดูงาน และการจัดการเยี่ยมชมกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ชี้แนะให้ผู้ต้อนรับดูงาน ได้เรียนรู้การเป็นวิทยากร และการบรรยายสรุปแบบมืออาชีพ ข้อควรปฏิบัติ ข้อควรระวัง เข้าใจถึงความคาดหวังของผู้เยี่ยมชมกิจการ ให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการฝึกปฏิบัติแล้วทำการประเมิน การต้อนรับ การพูดบรรยาย และการตอบคำถาม โดยไม่ให้เกิดปัญหา สร้างความประทับใจ และการจดจำที่ดีให้กับองค์กร
หลักการและเหตุผล
 • การดูงานเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ต้นทุนต่ำที่สุดแต่ให้ผลลัทธ์ที่สูงสุด
 • ทุกองค์กรมักมองทีม และไม่ให้ความสำคัญ
 • การสร้างความประทับใจทุกวินาทีจะสร้างการจดจำที่ดี และสร้างทัศนคติบวกได้
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้ผู้รับการอบรมเข้าใจถึงการต้อนรับดูงาน และการจัดการในการเยี่ยมชมกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ชี้แนะให้ผู้ต้อนรับดูงานได้เรียนรู้การเป็นวิทยากร และการบรรยายสรุปแบบมืออาชีพ
 • ผู้ฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางการบรรยาย
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างจริง
จำนวนผู้ฝึกอบรม
รุ่นละไม่เกิน 40 ท่าน
วิทยากร
1 ท่าน
รูปแบบการเรียน
ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการเรียนและสามารถปรับเปลี่ยนการเรียนให้เหลือ 1 วัน หรือครึ่งวันได้
 • Online ผ่านโปรแกรม ZOOM
 • Onsite
หัวข้อการบรรยาย
 • ภาพรวมเทคนิคการต้อนรับดูงาน
 • ข้อควรปฏิบัติ
 • ข้อควรระวัง
 • ความคาดหวังของผู้เยี่ยมชมกิจการ
 • บุคลิกอย่างไรจึงจะประทับใจผู้มาดูงาน
 • การเตรียมการประเภทต่าง ๆ ในการดูงาน
 • การใช้ประโยชน์จากการดูงาน
 • การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การเป็นวิทยากร/พิธีกร
 • การจัดคิวงาน
 • การเตรียมเนื้อหา
 • การใช้โสตทัศนูปกรณ์ช่วยในการบรรยาย
 • การวิเคราะห์ผู้ฟัง
 • ภาษาท่าทาง
 • การตอบคำถาม เพื่อไม่เกิดปัญหากับองค์กร
 • กัปดักในการต้อนรับดูงาน

 • หมายเหตุ หลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยน เพื่อความเหมาะสมขององค์กรได้

สนใจหลักสูตรนี้ ติดต่อเรา

เลขานุการ (Administrative Coordinator) ผู้ช่วยผู้บริหารยุคใหม่

รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรที่จะได้เรียนรู้การเป็นเลขานุการที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคการเป็นเลขานุการยุคใหม่ เพื่อให้นายมีภาพลักษณ์ที่เป็นบวก จากการบรรยาย และยกตัวอย่าง ที่มุ่งให้ผู้อบรมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง โดยเริ่มจากการรู้จักตัวเอง รู้จักนาย รู้จักบทบาทหน้าที่ ทำความเข้าใจผู้มาติดต่อ สร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็น และผู้ร่วมงาน พร้อมกับตระหนักถึงข้อควรระวัง ทั้งทางความคิด และการปฏิบัติตัว สำหรับการเป็นเลขานุการมืออาชีพ
วัตถุประสงค์
 • การเป็นเลขานุการที่มีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคปฏิบัติงานเพื่อให้นายมีภาพลักษณ์ที่เป็นบวก
แนวทางการบรรยาย
  เทคนิคการเป็นเลขานุการยุคใหม่
 • เลขานุการที่ประสบผลสำเร็จเริ่มที่ไหน
 • รู้จักตัวเอง
 • รู้จักนาย
 • รู้จักผู้มาติดต่อ
 • รู้จักบทบาทหน้าที่
 • รู้จักสร้างความประทับใจ

 • เลขานุการกับการประชุมของนาย
 • ข้อควรระวังสำหรับเลขานุการ
 • การแบ่งเบาภาระของนาย
 • ความเคยชินของเลขาฯ คือปัญหาที่ยิ่งใหญ่
 • ITPS สำหรับเป็นเลขาฯ มืออาชีพ

 • หมายเหตุ หลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมขององค์กรได้
จำนวนผู้ฝึกอบรม
รุ่นละไม่เกิน 40 ท่าน
วิทยากร
1 ท่าน
รูปแบบการเรียน
ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการเรียนและสามารถปรับเปลี่ยนการเรียนให้เหลือ 1 วัน หรือครึ่งวันได้
 • Online ผ่านโปรแกรม ZOOM
 • Onsite
หัวข้อการบรรยาย
  เทคนิคการเป็นเลขานุการยุคใหม่
 • เลขานุการที่ประสบผลสำเร็จเริ่มที่ไหน
 • รู้จักตัวเอง
 • รู้จักนาย
 • รู้จักผู้มาติดต่อ
 • รู้จักบทบาทหน้าที่
 • รู้จักสร้างความประทับใจ

 • เลขานุการกับการประชุมของนาย
 • ข้อควรระวังสำหรับเลขานุการ
 • การแบ่งเบาภาระของนาย
 • ความเคยชินของเลขาฯ คือปัญหาที่ยิ่งใหญ่
 • ITPS สำหรับเป็นเลขาฯ มืออาชีพ

 • หมายเหตุ หลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมขององค์กรได้

สนใจหลักสูตรนี้ ติดต่อเรา

เทคนิคลดความบกพร่องในการทำงาน ให้เป็นศูนย์ ZERO ERROR

วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงผลที่จะเกิดจากความบกพร่อง
 • รับทราบวิธีการที่จะลดความบกพร่อง
 • สร้างการรับรู้และแสดงให้เห็นข้อบกพร่องที่มาจากความชำนาญและความเคยชิน
 • ทำให้เกิดการตื่นตัวที่จะร่วมมือกันแก้ไขให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
แนวทางการบรรยาย
การบรรยายพร้อมกับจัดกิจกรรม เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้และพิสูจน์ว่า ทุกอย่างที่อบรมไปนั้น สามารถเกิดขึ้นได้จริง และสามารถแก้ไขได้
จำนวนผู้ฝึกอบรม
รุ่นละไม่เกิน 40 ท่าน
วิทยากร
1 - 2 ท่าน
รูปแบบการเรียน
ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการเรียนและสามารถปรับเปลี่ยนการเรียนให้เหลือ 1 วัน หรือครึ่งวันได้
 • Online ผ่านโปรแกรม ZOOM
 • Onsite
หัวข้อการบรรยาย
 • ความยิ่งใหญ่ของ “ความบกพร่อง” “ความผิดพลาด”
 • ความบกพร่องที่ส่งผลในระดับต่าง ๆ
 • ที่มาของการคิด Zero Error
 • สาเหตุและผลที่เกิดจากความบกพร่อง
 • ปัจจัยที่ทำให้เกิด “พลาด” “บกพร่อง”
 • ที่มาของความบกพร่อง : อุปกรณ์/ระบบ/มนุษย์
 • ประเภทของมนุษย์กับการทำงาน
 • 20 ประเภทที่ทำงานแล้วอาจจะหลุด/พลาด
 • หนทางที่จะอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน
 • เทคนิคการลดข้อบกพร่อง/ความผิดพลาด
 • เคล็ดลับการปลูกนิสัย เพื่อลดความบกพร่อง

 • หมายเหตุ หลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยน เพื่อความเหมาะสมขององค์กรได้

สนใจหลักสูตรนี้ ติดต่อเรา