อ. เรืองชัย บุญเรืองขาว วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ Image pool

เกี่ยวกับเรา

อ. เรืองชัย บุญเรืองขาว

อ. เรืองชัย บุญเรืองขาว

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรีศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศิลปกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประวัติการทำงาน

2531 – 2563

ช่างภาพนิตยสารสวัสดี/ผู้จัดการกองผลิตสื่อ และสนับสนุนประชาสัมพันธ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

2530 – 2531

ช่างภาพ บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด

2528 – 2530

ผู้ช่วยผู้กำกับศิลป์ บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จำกัด

2526 – 2527

อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม และจัดทำแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤต

 • เป็นวิทยากรรับเชิญให้ข้อมูลประสบการณ์ตรงกับผู้เข้าอบรม การจัดการในภาวะวิกฤตของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • ร่วมจัดทำคู่มือ และแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤต การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • ร่วมจัดทำคู่มือการสื่อสารในภาวะวิกฤต กรณีก่อวินาศกรรมสำนักงานกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • ร่วมจัดทำคู่มือการสื่อสารในภาวะวิกฤต กรณีอุบัติเหตุโรงไฟฟ้าทำให้ไฟฟ้าดับและไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าทดแทนกันได้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • ร่วมจัดทำคู่มือ และแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤต บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (BMCL)
 • ร่วมจัดทำคู่มือ และแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤต บริษัท เบทาโกร จำกัด กรณีพนักงานคนงานติดเชื้อไข้หวัดนก
 • ร่วมฝึกซ้อมแผน และบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (C-MEX16) ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต (ในส่วนภาระกิจองค์กร)
 • เป็นวิทยากรบรรยายให้กับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจ และผลิต จำกัด หัวข้อ” “การดูแลญาติ และครอบครัวในภาวะวิกฤต” เพื่อเตรียมรองรับกรณีฐานขุดเจาะน้ำมันล่ม
 • เป็นวิทยากรซ้อมแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤต ให้กับโรงไฟฟ้าหงสา แขวงไชยบุรี สปป.ลาว

ประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านภาวะวิกฤตขององค์กร

 • กรณีเครื่องบินเดินอากาศไทยประสบอุบัติเหตุที่อ่าวปอ จ.ภูเก็ต ปี พ.ศ.2530
 • กรณีเที่ยวบิน TG 311 ชนภูเขาที่กาฏมัณฑุ ประเทศเนปาล วันที่ 31 กรกฎาคม 2535 ปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายบริหาร ถ่ายภาพที่เกิดเหตุ ประจำศูนย์ประสานงานที่เกิดเหตุ
 • กรณีเที่ยวบิน TG 261 ประสบอุบัติเหตุที่ จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 11 ธันวาคม 2541 ร่วมเดินทางกับ รมต.คมนาคม และฝ่ายบริหาร ถ่ายภาพที่เกิดเหตุ และประจำศูนย์ประสานงาน ที่เกิดเหตุ
 • กรณีเที่ยวบิน TG 114 ระเบิดที่สนามบินดอนเมือง วันที่ 3 มีนาคม 2544 ประจำศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรณีผู้ประท้วงปิดสนามบินสุวรรณภูมิ 24 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2551 โดยร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือผู้โดยสาร การบินไทย ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานใหญ่
 • กรณีน้ำมัน ปตท.รั่ว และเหตุประท้วง ที่เกาะเสม็ด จ.ระยอง วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ทำหน้าที่คณะที่ปรึกษา ณ ศูนย์ประสานงาน บริษัท พีทีทีโกบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • กรณี TG047 ตกขอบทางวิ่งที่ จ.ขอนแก่น เมื่อ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ร่วมปฏิบัติงาน กับฝ่ายบริหาร บันทึกภาพ และดูแลสื่อมวลชน ณ พื้นที่เกิดเหตุ

เกียรติบัตรทางวิชาการ

 • รางวัลรองชนะเลิศโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) ประจำปี 2552
 • รางวัลอันดับ 1 ของรุ่นที่ 7 โครงการ Culture for Value จากผลงานโครงการ “ระบบทีวีสื่อสารองค์กร ฝ่ายสื่อสารองค์กร และประชาสัมพันธ์”
ประสบการณ์บรรยายงานถ่ายภาพ
 • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หัวข้อ “การถ่ายภาพทำสื่อประชาสัมพันธ์องค์กร”
 • บริษัท เบทาโกร จำกัด หัวข้อ “ถ่ายภาพอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์”
 • บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจ และผลิต จำกัด หัวข้อ “การถ่ายภาพในภาวะวิกฤต”
 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หัวข้อ “การถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ธุรกิจการบิน”
 • หน่วยงานประชาสัมพันธ์ สังกัดกระทรวงคมนาคม หัวข้อ “การบริหารงานถ่ายภาพองค์กร”
 • สำนักงานเลขานุการกองบัญชาการทหารสูงสุด หัวข้อ “การถ่ายภาพองค์กรขั้นพัฒนา”

ประสบการณ์งานถ่ายภาพ

 • งานถ่ายภาพรับเสด็จและตามเสด็จทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • งานเที่ยวบินมหากุศลทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • ถ่ายภาพกลุ่มเมฆถวายรายงานโครงการฝนหลวง
 • ถ่ายภาพผลผลิตโครงการหลวง จ.เชียงใหม่
 • งานนิทรรศการผลงานศิลปาชีพ ณ หอไอเฟล นครปารีส ประเทศฝรั่งเศส
 • งานประกวดขบวนรถบุปผชาติโรสพาเหรด ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • งานก่อตั้งกลุ่ม STAR ALLIANCE พันธมิตรการบิน
 • งานนิทรรศการ EXPO ของประเทศไทยในต่างประเทศ
 • งานนิทรรศการด้านการท่องเที่ยว ITB Berlin ประเทศเยอรมนี
 • งานประชุมเอเปคในประเทศไทย
 • งานแสดงทางวัฒนธรรมไทยในประเทศจีน
 • รับและส่งหมีแพนด้าที่เชียงใหม่ และประเทศจีน
 • งานเปิดจุดบิน บจม.การบินไทยทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • งานรับเครื่องบิน Airbus บจม.การบินไทย เมืองตูลูส ประเทศฝรั่งเศษ
 • งานนิทรรศการด้านธุรกิจการบิน และงาน Air Show ในต่างประเทศ
 • เป็นช่างภาพยืมตัวของสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี ถ่ายภาพสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
 • ถ่ายภาพและเขียนบรรยายเดินเรื่องด้วยภาพคอลัมน์ “สปอตไลท์” หนังสือพิมพ์อีคอนนิวส์
อ. เรืองชัย บุญเรืองขาว

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

อ. เรืองชัย บุญเรืองขาว

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรีศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศิลปกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประวัติการทำงาน

2531 – 2563

ช่างภาพนิตยสารสวัสดี/ผู้จัดการกองผลิตสื่อ และสนับสนุนประชาสัมพันธ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

2530 – 2531

ช่างภาพ บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด

2528 – 2530

ผู้ช่วยผู้กำกับศิลป์ บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จำกัด

2526 – 2527

อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม และจัดทำแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤต

 • เป็นวิทยากรรับเชิญให้ข้อมูลประสบการณ์ตรงกับผู้เข้าอบรม การจัดการในภาวะวิกฤตของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • ร่วมจัดทำคู่มือ และแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤต การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • ร่วมจัดทำคู่มือการสื่อสารในภาวะวิกฤต กรณีก่อวินาศกรรมสำนักงานกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • ร่วมจัดทำคู่มือการสื่อสารในภาวะวิกฤต กรณีอุบัติเหตุโรงไฟฟ้าทำให้ไฟฟ้าดับและไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าทดแทนกันได้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • ร่วมจัดทำคู่มือ และแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤต บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (BMCL)
 • ร่วมจัดทำคู่มือ และแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤต บริษัท เบทาโกร จำกัด กรณีพนักงานคนงานติดเชื้อไข้หวัดนก
 • ร่วมฝึกซ้อมแผน และบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (C-MEX16) ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต (ในส่วนภาระกิจองค์กร)
 • เป็นวิทยากรบรรยายให้กับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจ และผลิต จำกัด หัวข้อ” “การดูแลญาติ และครอบครัวในภาวะวิกฤต” เพื่อเตรียมรองรับกรณีฐานขุดเจาะน้ำมันล่ม
 • เป็นวิทยากรซ้อมแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤต ให้กับโรงไฟฟ้าหงสา แขวงไชยบุรี สปป.ลาว

ประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านภาวะวิกฤตขององค์กร

 • กรณีเครื่องบินเดินอากาศไทยประสบอุบัติเหตุที่อ่าวปอ จ.ภูเก็ต ปี พ.ศ.2530
 • กรณีเที่ยวบิน TG 311 ชนภูเขาที่กาฏมัณฑุ ประเทศเนปาล วันที่ 31 กรกฎาคม 2535 ปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายบริหาร ถ่ายภาพที่เกิดเหตุ ประจำศูนย์ประสานงานที่เกิดเหตุ
 • กรณีเที่ยวบิน TG 261 ประสบอุบัติเหตุที่ จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 11 ธันวาคม 2541 ร่วมเดินทางกับ รมต.คมนาคม และฝ่ายบริหาร ถ่ายภาพที่เกิดเหตุ และประจำศูนย์ประสานงาน ที่เกิดเหตุ
 • กรณีเที่ยวบิน TG 114 ระเบิดที่สนามบินดอนเมือง วันที่ 3 มีนาคม 2544 ประจำศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรณีผู้ประท้วงปิดสนามบินสุวรรณภูมิ 24 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2551 โดยร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือผู้โดยสาร การบินไทย ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานใหญ่
 • กรณีน้ำมัน ปตท.รั่ว และเหตุประท้วง ที่เกาะเสม็ด จ.ระยอง วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ทำหน้าที่คณะที่ปรึกษา ณ ศูนย์ประสานงาน บริษัท พีทีทีโกบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • กรณี TG047 ตกขอบทางวิ่งที่ จ.ขอนแก่น เมื่อ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ร่วมปฏิบัติงาน กับฝ่ายบริหาร บันทึกภาพ และดูแลสื่อมวลชน ณ พื้นที่เกิดเหตุ

เกียรติบัตรทางวิชาการ

 • รางวัลรองชนะเลิศโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) ประจำปี 2552
 • รางวัลอันดับ 1 ของรุ่นที่ 7 โครงการ Culture for Value จากผลงานโครงการ “ระบบทีวีสื่อสารองค์กร ฝ่ายสื่อสารองค์กร และประชาสัมพันธ์”
ประสบการณ์บรรยายงานถ่ายภาพ
 • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หัวข้อ “การถ่ายภาพทำสื่อประชาสัมพันธ์องค์กร”
 • บริษัท เบทาโกร จำกัด หัวข้อ “ถ่ายภาพอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์”
 • บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจ และผลิต จำกัด หัวข้อ “การถ่ายภาพในภาวะวิกฤต”
 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หัวข้อ “การถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ธุรกิจการบิน”
 • หน่วยงานประชาสัมพันธ์ สังกัดกระทรวงคมนาคม หัวข้อ “การบริหารงานถ่ายภาพองค์กร”
 • สำนักงานเลขานุการกองบัญชาการทหารสูงสุด หัวข้อ “การถ่ายภาพองค์กรขั้นพัฒนา”

ประสบการณ์งานถ่ายภาพ

 • งานถ่ายภาพรับเสด็จและตามเสด็จทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • งานเที่ยวบินมหากุศลทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • ถ่ายภาพกลุ่มเมฆถวายรายงานโครงการฝนหลวง
 • ถ่ายภาพผลผลิตโครงการหลวง จ.เชียงใหม่
 • งานนิทรรศการผลงานศิลปาชีพ ณ หอไอเฟล นครปารีส ประเทศฝรั่งเศส
 • งานประกวดขบวนรถบุปผชาติโรสพาเหรด ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • งานก่อตั้งกลุ่ม STAR ALLIANCE พันธมิตรการบิน
 • งานนิทรรศการ EXPO ของประเทศไทยในต่างประเทศ
 • งานนิทรรศการด้านการท่องเที่ยว ITB Berlin ประเทศเยอรมนี
 • งานประชุมเอเปคในประเทศไทย
 • งานแสดงทางวัฒนธรรมไทยในประเทศจีน
 • รับและส่งหมีแพนด้าที่เชียงใหม่ และประเทศจีน
 • งานเปิดจุดบิน บจม.การบินไทยทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • งานรับเครื่องบิน Airbus บจม.การบินไทย เมืองตูลูส ประเทศฝรั่งเศษ
 • งานนิทรรศการด้านธุรกิจการบิน และงาน Air Show ในต่างประเทศ
 • เป็นช่างภาพยืมตัวของสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี ถ่ายภาพสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
 • ถ่ายภาพและเขียนบรรยายเดินเรื่องด้วยภาพคอลัมน์ “สปอตไลท์” หนังสือพิมพ์อีคอนนิวส์