อรพิน ศิริจิตเกษม รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ Image pool

เกี่ยวกับเรา

อรพิน ศิริจิตเกษม

อรพิน ศิริจิตเกษม

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ประวัติการทำงาน

 • ผู้จัดการทั่วไป สายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
 • ผู้อำนวยการสายการตลาด ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
 • ผู้อำนวยการสายพัฒนาการตลาด บริษัท โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 • รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ด้านการตลาด และขาย บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)
 • ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท เจเอสแอล โกลบอลมีเดีย จำกัด
 • ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชน และครอบครัว ชลบุรี
อรพิน ศิริจิตเกษม

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

อรพิน ศิริจิตเกษม

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ประวัติการทำงาน

 • ผู้จัดการทั่วไป สายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
 • ผู้อำนวยการสายการตลาด ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
 • ผู้อำนวยการสายพัฒนาการตลาด บริษัท โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 • รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ด้านการตลาด และขาย บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)
 • ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท เจเอสแอล โกลบอลมีเดีย จำกัด
 • ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชน และครอบครัว ชลบุรี