ดร.ปาริชาต สายธนู

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

อ.วิไล เคียงประดู่

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ปลดล็อคการสื่อสารในภาวะวิกฤตที่องค์กรมองข้าม

UNLOCK

CRISIS

การสื่อสารในภาวะวิกฤต 
(CRISIS COMMUNICATIONS)

พบกับวิทยากรมากประสบการณ์ที่จะมาแชร์
ในทุกมิติขององค์กรที่อาจเกิดวิกฤตได้

ม.ล.อัจฉราพร สุขสวัสดิ์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

คลิกเลย!
รู้แนวทาง สร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบ ให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน กับหลักสูตรเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของตนเองและองค์กร โดยวิทยาการผู้มากประสบการณ์

เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรด้วยหลักสูตร

เสริมสร้างบุคลิกภาพ
แบบมืออาชีพ

หลักสูตร 1 วัน
คลิกเลย!

IMAGE POOL คือ กุญแจสำคัญ ที่จะทำให้องค์กรของคุณสามารถ

พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส

เรามุ่งเน้นให้ผู้เรียนนั้น สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากหลักสูตรของ IMAGE POOL ไปใช้ได้จริงในการทำงาน รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวัน ผ่านการฝึกปฏิบัติ ที่ให้ผู้เรียนได้เผชิญกับเหตุการณ์เสมือนจริง ให้ได้มุมมองของการแก้ปัญหารูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับบุคคล ไปจนถึงระดับองค์กร ผ่านการสร้างสรรค์สถานการณ์จำลองที่หลากหลาย โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรง ทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในภาวะวิกฤตที่องค์กรอาจต้องพบเจอในอนาคต เพื่อเปลี่ยนวิกฤต เพิ่มโอกาส ให้องค์กรได้ก้าวเดินต่ออย่างเต็มประสิทธิภาพ

หลักสูตรที่ได้รับความสนใจ

กลุ่มหลักสูตร
RISK & CRISIS COMMUNICATIONS
หลักสูตรที่จะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการสื่อสาร ในภาวะเสี่ยง ที่สามารถกำหนดทิศทาง และภาพลักษณ์ขององค์กรได้ ให้คุณพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์
กลุ่มหลักสูตร
บุคลิกภาพแบบมืออาชีพ และการสร้างภาพลักษณ์
หลักสูตรที่จะทำให้คุณเห็นความสำคัญของการมีบุคลิกภาพที่ดี และการสร้างภาพลักษณ์ด้านต่าง ๆ ให้น่าประทับใจ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน
กลุ่มหลักสูตร
การให้บริการที่ประทับใจ
หลักสูตรที่จะสร้างการตระหนักรู้ ให้เข้าถึงหัวใจสำคัญของงานบริการ ที่ครอบคลุมในทุกด้าน เพื่อภาพลักษณ์ที่ดี และความเชื่อมั่น ในคุณภาพองค์กรของคุณ
กลุ่มหลักสูตร
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
หลักสูตรที่จะทำให้งานมีคุณค่ามากขึ้น ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ผ่านการพัฒนาทักษะ ความสามารถเฉพาะทางที่มีอยู่ ให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น
กลุ่มหลักสูตร
การสื่อสาร และประสานงาน
หลักสูตรที่มุ่งเน้นให้เห็นความสำคัญของการสื่อสาร และประสานงาน เพื่อพัฒนาทักษะ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงสร้างบรรยากาศที่ดีในองค์กร
บริการที่ปรึกษา Consulting Service
บริการที่จะช่วยให้การจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการจัดการด้านต่าง ๆ ที่คอยให้การแนะนำ และคำปรึกษา

ทำไมต้องเลือกเรา

วิทยากร

วิทยากรของอิมเมจพูลทุกท่าน ได้รับการคัดสรรมาแล้วว่า เป็นวิทยากรที่มีประสบการณ์จริง ในเรื่องที่บรรยาย และมีความสามารถในการนำเสนอเรื่องยาก ๆ ให้เข้าใจง่าย และนำไปปรับใช้ได้จริง

รูปแบบการบรรยาย

แนวทางการสอนสามารถที่จะพุดคุย เปลี่ยนแปลงตามวัฒนธรรมองค์กรได้ โดยผู้จัดการอบรม มีส่วนร่วมในการออกแบบการจัดสัดส่วนของการบรรยาย รวมถึงการเรียนรู้ผ่านสื่อรูปแบบต่าง ๆ

เปิดโอกาส

วิทยากรจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้โต้แย้ง ตั้งข้อสมมุติฐาน ซักถาม เพื่อหาคำตอบร่วมกัน ในทุก ๆ การบรรยาย เพราะเราเชื่อว่า การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน จะทำให้เกิดมุมมองใหม่ ๆ ในการคิดวิธีการแก้ปัญหา จากแต่ละองค์กรที่ประสบปัญหาแตกต่างกัน

ประสบการณ์ตรง

วิทยากรผู้มีประสบการณ์ สามารถสะท้อนเหตุการณ์ และมุมมอง การคิดแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด ทำให้ได้ทราบถึง แนวทางการจัดการปัญหา จากประสบการณ์ของผู้บรรยาย และข้อเท็จจริงที่ผ่านมาแล้ว

หลักสูตร

หลักสูตรของเรามีความหลากหลาย ทันสมัยสอดคล้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน และถูกออกแบบให้ง่ายกับการนำไปใช้ในการทำงาน กระชับ เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน จึงมั่นใจได้ว่า หลักสูตรของเรานั้น สามารถเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กรของท่านได้